Wereldsolidariteit

Logo WereldsolidariteitOveral ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.

Hoe werkt Wereldsolidariteit?

Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met duurzame oplossingen. Hoe? Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve.

Samen sterk

De mensen in het Zuiden staan er niet alleen voor. Dankzij de steun van de christelijke arbeidersbeweging en vele vrijwilligers kunnen ze rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk waar solidariteit écht telt. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van!

Contactpersoon voor Hoeilaart is Agnes Van Geyseghem: agnes.vangeyseghem@telenet.be
Voor meer informatie over Wereldsolidariteit: klik hier voor de landelijke website.