Werking gemeenteraad

Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober, verkiezen de inwoners van een gemeente hun gemeenteraadsleden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hoeilaart heeft 21 raadsleden (de burgemeester en de vijf schepenen inbegrepen).

Op basis van de verkiezingsresultaten van 14 oktober 2018 ziet de zetelverdeling er momenteel als volgt uit: Open VLD: 12 leden, CD&V: 5 leden, Pro Hoeilaart: 4 leden. Open VLD beschikt over de absolute meerderheid maar koos ervoor om de coalitie van de vorige legislatuur met PRO Hoeilaart verder te zetten.

De gemeenteraad is voor de gemeente wat het parlement voor het land is. De gemeenteraad kan gemeentelijke reglementen stemmen, het budget en de rekeningen goedkeuren, belastingen en retributies vaststellen, de voorwaarden en gunningwijze van werken, leveringen en diensten bepalen, stemmen over de uitvoering van grote werken, ... 

De gemeenteraadsleden kiezen zelf een voorzitter uit hun midden: alle gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit komen in aanmerking. De voorzitter stelt de agenda samen. De agenda bevat in ieder geval de punten die het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter meedeelt. 

Het decreet Lokaal Bestuur, dat de integratie van gemeente en OCMW regelt en op 1 januari 2019 in werking trad, bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar, in principe elke laatste maandag van de maand, vanaf 20.00 uur. Deze regelmaat kan gewijzigd worden. Het openbare gedeelte van de raadsvergaderingen mag door het publiek bijgewoond worden. 
 
De agenda wordt gedurende één week voor de zitting uitgehangen op de aanplakborden bij het gemeentehuis, bij de sporthal en in het GC Felix Sohie. Ook op deze website kan de agenda geraadpleegd worden.

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 40
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren