Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat?

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het zorgbudget wordt toegekend aan personen met een handicap of mindervaliden van 65 jaar of ouder, die vanwege een vermindering van hun zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen hebben.

Voorwaarden

 • Na een medisch onderzoek en een onderzoek van de inkomsten.
 • 65 jaar of ouder.

Je kan de gedetailleerde voorwaarden raadplegen op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Hoe berekend?

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Specifiek zal de arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • je verplaatsen;
 • eten bereiden en eten nuttigen;
 • je verzorgen en aankleden;
 • je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen;
 • gevaar inschatten en vermijden;
 • contacten onderhouden met andere personen.

Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Hoe aanvragen?

 • Je kan de tegemoetkoming zelf online aanvragen, maar ook via de zorgkas waar je bent aangesloten (meestal is dit bij je mutualiteit) of het Sociaal Huis.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart en je pincode.
 • Je bankrekeningnummer.
 • De naam van je huisarts.
 • Als je niet persoonlijk kan komen, geef dan je identiteitskaart mee aan een vertegenwoordiger, vergezeld van een volmacht (geschreven bewijs waarin je verklaart de toestemming te geven om een aanvraag op te starten). De vertegenwoordiger dient ook zijn/haar identiteitskaart mee te brengen.
Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00