Autonoom gemeentebedrijf Holar

Oprichtingsakte, door de gemeenteraad goedgekeurd op 18 december 2008

Statuten van AGB Holar, gecoördineerde versie, door de gemeenteraad goedgekeurd op 27 juni 2016

Beheersovereenkomst gemeente-AGB, gecoördineerde versie, door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 maart 2018

Strategische en financiële beleidsrapporten AGB Holar

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.