College en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen – ook schepencollege genoemd –  is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt onder meer de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Het vast bureau is belast met het dagelijks bestuur van het OCMW en doet hetzelfde voor de OCMW-raad of Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Sinds het decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 in werking trad, zijn het college en het vast bureau samengesteld uit dezelfde personen. De burgemeester is voorzitter van het college en van het vast bureau. Het college en het vast bureau vergaderen in principe elke week. De vergaderingen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

Adres: Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart

Een afspraak met de burgemeester maak je best via het Onthaal (onthaal [at] hoeilaart.be,
tel. 02 658 28 40). De schepenen contacteer je persoonlijk om een geschikt moment af te spreken.

Tim Vandenput

Tim Vandenput - Open VLD
Burgemeester
Veldstraat 5
Gsm 0499 52 96 89 - Tel. 02 658 28 40 (gemeentehuis)
E-mail: tim.vandenput [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Veiligheid (politie & brandweer), Financiën & Begroting, Ruimtelijke Planning, Burgerlijke Stand

Eva De Bleeker

Eva De Bleeker - Open VLD
Eerste schepen
Albert I-laan 10
Gsm 0499 39 29 79 -  Tel. 02 640 47 81
E-mail: eva.debleeker [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Inclusie & Gelijke Kansen, Vlaams Karakter, Milieu, Klimaat & Afval, Zorgsite Den Dumberg

Joris Pijpen

Joris Pijpen - Open VLD
Tweede schepen
Sintelweg 4
Gsm 0476 21 87 41
E-mail: joris.pijpen [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Lokale Economie, Toerisme, Marketing, Communicatie, ICT & Digitalisering, Dierenwelzijn

Marc Vanderlinden

Marc Vanderlinden - Open VLD
Derde schepen
Jan Lindtsstraat 30
Gsm 0499 51 41 09 - Tel. 02 657 99 53
E-mail: marc.vanderlinden [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Wonen, Infrastructuurprojecten, Patrimonium, Begraafplaatsen

Pieter Muyldermans

Pieter Muyldermans - PRO Hoeilaart
Vierde schepen
Brusselsesteenweg 55
Gsm 0499 18 61 03
E-mail: pieter.muyldermans [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Mobiliteit, Jeugd, Cultuur, Feestelijkheden, Erfgoed, Participatie

Annelies Vanderlinden

Annelies Vanderlinden - Open VLD
Vijfde schepen
Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
Jan Lindtsstraat 32
Gsm 0476 55 91 11 - Tel. 02 657 02 67
E-mail: annelies.vanderlinden [at] hoeilaart.be
Andere bevoegdheden:
Welzijn & Sociale Zaken, Seniorenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking