Doendersbudget

 

Wat?

Op vlak van burgerparticipatie heeft de gemeente in het meerjarenplan 20-25 onder meer 25.000 euro voorzien waarover de burgers zelf mogen beslissen hoe dit besteed wordt. Alle Hoeilanders krijgen hiermee de kans om ideeën waar heel Hoeilaart beter van wordt, voor te leggen én uit te voeren.

Hoe voorstellen indienen? Hoe verloopt de toewijzing?

Het Doendersbudget wordt niet zomaar toegewezen. Uit de ingediende voorstellen wordt in vier stappen een zorgvuldige en transparante keuze gemaakt.

Stap 1: Ideeën (maart-april 2022)

Tot 30 april 2022 kan je jouw dossier voorbereiden en indienen. In je voorstel mag een raming van de kosten zeker niet ontbreken.

 Is het niet helemaal duidelijk wat van jou verwacht wordt? Heb je vragen of twijfels? Dan kan je op woensdag 23 maart 2022 van 19 tot 21 uur terecht in de cafetaria van het GC Felix Sohie voor feedback van de ‘toetsingsgroep’. Deze groep bestaat uit medewerkers van de gemeente en leden van het interradenoverleg.

Stap 2: Selectie (mei-juni 2022)

De toetsingsgroep checkt of de voorstellen voldoen aan de voorwaarden van het reglement en becijfert de eventuele logistieke en financiële impact van de ingediende projecten voor de gemeente. Op basis van deze criteria stelt de toetsingsgroep de shortlist van weerhouden projecten samen.

Stap 3: Publiekspoll (juli-augustus 2022)

De projecten van de shortlist worden op www.hoeilaart.be aan heel Hoeilaart voorgesteld. Alle Hoeilanders kunnen via de Hoeilaart-app stemmen op het project waar ze het meest in geloven. Stemmen op papier zal gedurende één week ook mogelijk zijn.

Stap 4: Toewijzing (september 2022)

Op basis van de behaalde stemmen en de mogelijke verdeling van het budget, maakt de toetsingsgroep zijn voorstel over aan het college. Het budget kan verdeeld worden over meerdere projecten, maar ook aan één project worden toegewezen.

Klik hier voor het volledige toewijzingsreglement dat de gemeenteraad op 21 februari 2022 heeft goedgekeurd. Indien jouw project geselecteerd wordt, heb je twee jaar de tijd om het uit te voeren. Je kan bij de uitvoering rekenen op advies en ondersteuning van de gemeente.

INFO: gemeente@hoeilaart.be