European Disability Card

Wat?

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken.

Voor wie?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart bekomen. Personen met een invaliditeitsuitkering komen niet in aanmerking.

Waar en hoe gebruiken?

Je kan de European Disability Card gebruiken bij de deelnemende partners voor cultuur-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld bezoek aan bioscoop, theater, museum, attractiepark, toeristische verblijven ...).
Raadpleeg de website, reclame, flyers … van de plaats die je bezoekt of neem contact op met de organisator. Hij zal je informeren over de voordelen voor kaarthouders. Dat kunnen bijvoorbeeld kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen ... zijn.

Je kan de kaart gebruiken in België en in de zeven andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

De kaart is strikt persoonlijk. De voordelen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je moet de kaart altijd bijhebben om de voordelen te krijgen.

Prijs?

De kaart is gratis.

Waar aanvragen?

  • Bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid: met het online formulier op de website van de FOD Sociale Zekerheid OF door een brief te sturen naar: FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.
  • Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): via het digitale loket van de VAPH. Daarvoor heb je jouw elektronische identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig.
  • Heb je geen computer of heb je hulp nodig om je aanvraag in te dienen? Dan kan je, elke weekdag (behalve op feestdagen), terecht bij het Sociaal Huis van 8.15 tot 12 uur.

Meer info?

Dienst Welzijn

0492 13 49 03

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren