Horeca- en drankvergunning

Wat?

Om controle te houden op horecazaken en de kwaliteit ervan, moeten alle uitbaters een vergunning aanvragen. Ook voor het schenken van gegiste alcoholische dranken als deze niet bij een maaltijd geserveerd worden, en voor het schenken van sterkedrank, hebben uitbaters van een horecazaak een vergunning nodig.

 • Onder ‘gegiste alcoholische dranken’ worden verstaan: bieren, wijnen, schuimwijn, … en tussenproducten zoals porto, sherry en martini.
 • Sterkedrank zijn alcoholische dranken met meer dan 1,2 vol. % gedistilleerde alcohol en alle dranken (ook niet-gedistilleerde) met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol. % (whisky, cognac, mixdranken met gedistilleerde drank, …).

Deze vergunningen kunnen gezamenlijk bij de gemeente aangevraagd worden.

Voorwaarden

 • Je moet voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden. Je mag bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling. De gemeente controleert ook de ‘moraliteit’ van eventuele andere personen die in de statuten van je zaak opgenomen werden.
 • De brandweer dient een brandpreventieverslag op te stellen.
 • Ook op vlak van hygiëne worden er voorwaarden gesteld: je mag de commerciële ruimte (waar de klanten eten of drinken) niet huishoudelijk gebruiken, de ruimte moet voldoende verlucht zijn en er moeten voldoende toiletten zijn in functie van het aantal toegelaten personen.
 • Je moet voldoende verzekerd zijn (burgerlijke aansprakelijkheid/objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffing).
 • De aangifte dient te gebeuren bij de opening en de stopzetting van de zaak, de vergroting ervan, de verandering van uitbater en andere wijzigingen.
 • De aangifte dient ten minste 1 maand voor de opening te gebeuren.

Hoe aanvragen?

 • Laat de dienst Lokale Economie weten dat je van plan bent een horecazaak te openen of stop te zetten, of dat er zich wijzigingen hebben voorgedaan. Dat kan hier online.
 • De dienst Lokale Economie zal je contacteren om je meer uitleg te geven over de vereiste formaliteiten.
 • Vul pas daarna luik A van het Formulier horeca- en drankvergunning in en bezorg het aan de dienst Lokale Economie samen met volgende documenten:

- kopie van de statuten van de zaak (naam van de zaak, zaakvoerder, btw-nummer, …);
- kopie van de BA-verzekering;
- kopie van het brandpreventieverslag;
- wanneer je niet in Hoeilaart woont: uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed zedelijk gedrag) van alle personen vermeld in de statuten.

 • De dienst Lokale Economie verifieert of je aan de voorwaarden voldoet en vult luik B in.
 • De dienst Lokale Economie stuurt je het ondertekende formulier terug. Hou dat goed bij: het geldt als vergunning.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Opgelet

 • Denk er ook aan dat je verplicht bent om in je horecazaak op een duidelijk zichtbare plaats de Besluitwet van 14 november 1939 inzake de beteugeling van de openbare dronkenschap uit te hangen.
 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Voor sterkedrank geldt de leeftijdsgrens van 18 jaar. Aan elke persoon die alcohol en/of sterkedrank wil kopen mag zijn/haar leeftijd gevraagd worden.
 • Occasionele drankgelegenheden (feesten, fuiven, …) dienen geen drankvergunning aan te vragen. Voor hen geldt in Hoeilaart wel een verbod op het schenken van sterkedrank. Een occasionele drankgelegenheid die meer dan 15 dagen na elkaar en meer dan 10 keer per jaar geopend is, wordt als een permanente drankgelegenheid beschouwd.
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren