Infoportieken

Wat?

Infoportieken zijn grote frames waarin verschillende kleinere, langwerpige borden geschoven kunnen worden. Die borden kunnen gebruikt worden om activiteiten aan te kondigen. In het dorpscentrum en langs de grote invalswegen staan in totaal acht zulke portieken. Ze werden gemaakt door GITO Overijse. De (kunststoffen) borden kunnen meermaals overschilderd en beletterd worden. Ze zijn 2,45 m breed, 0,40 m hoog en 1 cm dik.

Voor wie?

Voor erkende verenigingen en gemeentelijke raden.

Voorwaarden

De aangekondigde activiteiten moeten openstaan voor een groot publiek. Louter commerciële publiciteit, reclamesponsoring, frequente competities of activiteiten, partijpolitieke of verkiezingspropaganda zijn niet toegestaan. Alleen Nederlandstalige aankondigingen worden toegelaten.

Aankoop

Verenigingen en raden kunnen borden aankopen via de dienst Vrije Tijd (tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be). Elke vereniging heeft recht op acht borden. Bijkomende borden kunnen aangevraagd worden.

Aankoopprijs

Eerste zes borden: 20 euro per bord. Volgende borden: 35 euro per bord.

Procedure voor plaatsing

De gemeentelijke technische dienst plaatst de borden. De plaatsing moet uiterlijk zes weken voor de activiteit aangevraagd worden. Klik hier om de plaatsing online aan te vragen.

De verenigingen en raden staan zelf in voor de beschildering en belettering. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit brengen ze het bord naar de loods. Ten laatste twee weken na de activiteit wordt het bord daar weer afgehaald.

Plaatsingskosten

Gratis.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren