Jubileumtoelage voor verenigingen

Wat?

De viering van een jubileum gaat meestal gepaard met extra activiteiten. Daarom kent het lokaal bestuur aan jubilerende verenigingen een extra toelage toe of biedt het een receptie aan.

Voorwaarde

De vereniging moet erkend zijn door het lokaal bestuur.

Bedrag

Het bedrag van de toelage bedraagt 650 euro bij elk veelvoud van 25 jaar.

De toelage kan uitbetaald worden via storting op rekening of via uitbetaling in cadeaubonnen. Het lokaal bestuur hoopt en verwacht dat de ontvangende vereniging hiermee de lokale handel en de fairetradeaankopen stimuleert.

Receptie

Indien de vereniging kiest voor een receptie, dan vindt die plaats in het gemeentehuis op een werkdag voor maximaal 150 genodigden. De vereniging kan dan geen financiële subsidie meer ontvangen.

Hoe aanvragen?

De vereniging kan de aanvraag indienen via dit formulier.

De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, dat een beslissing neemt.

Raadpleeg hier het reglement.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren