Meldingen en suggesties

Een losse stoeptegel, een put in het wegdek, sluikstorten, ongedierte, een defecte straatlamp ... deze problemen, en ook andere opmerkingen en nuttige suggesties, kan je aan de gemeente en het OCMW (bij voorkeur) signaleren via het online meldingsformulier op deze website (zie ook gele knop).

Andere mogelijkheden om meldingen en suggesties over te maken zijn:

  • via de ‘Meldingskaart’ op de Hoeilaart-app;
  • via de voorgedrukte meldingskaart;
  • per brief gericht aan: Gemeente en OCMW Hoeilaart, communicatiedienst, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart (opsturen of afgeven aan het Onthaal);
  • via e-mail aan communicatie@hoeilaart.be;
  • telefonisch op het nummer 02 658 28 48;
  • aan het loket of aan een medewerker;
  • via de papieren meldingskaart die je vindt in onze folderstanden.

Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld. Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor het beoogde doel. Meer info vind je in onze privacyverklaring.

Meldingen en suggesties zijn geen klachten

Een klacht is een uiting van duidelijke ontevredenheid over de dienstverlening van onze lokale overheid. Dit kan gaan over de manier waarop je behandeld bent, de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd), de manier waarop een reglement werd toegepast (of niet toegepast).
Klik hier voor het klachtenreglement van de gemeente en het OCMW.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren