Brugfiguren gezocht

Een brug tussen thuis en school

De werkgroep ‘Kinderen in kansarmoede’ van het Huis van het Kind Druivenstreek selecteerde het Brugfigurenproject van het Rode Kruis om aan huiswerkbegeleiding te doen. Door de grote vraag vanuit de scholen, zijn ze dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen om een brug te slaan tussen thuis en school.

Het project

Een moeilijke thuissituatie, beperkte kennis van het Nederlands, een onstabiele leefomgeving, onvoldoende ondersteuning thuis, … het zijn omstandigheden die maken dat sommige kinderen uit de kleuter- en lagere scholen van Hoeilaart en Overijse het moeilijk hebben op school. Met het Brugfigurenproject proberen de Rode Kruisafdelingen Hoeilaart en Overijse daar samen wat aan te doen.

Dankzij de brugfiguren die meewerken aan dit project krijgen de kinderen individuele aandacht en aanmoediging. Momenteel begeleiden zij al meer dan dertig kinderen.

De brugfiguren

Brugfiguren zijn vrijwilligers die kleuters en lagereschoolkinderen die het in de klas moeilijk hebben, begeleiden. Zij ondersteunen en stimuleren het kind om huiswerk te maken, een boek te lezen, rekenoefeningen te maken, … Zij zijn de 'toffe juf of meester' die, in overleg met de leerkracht, op afgesproken tijdstippen thuis of in de klas langskomt en ook de betrokkenheid van de ouders stimuleert.

Interesse?

Heb je ook zin om kinderen te begeleiden? En heb je ten minste wekelijks één uurtje tijd? Neem dan contact op met Lea Vandervoort (Rode Kruis-Hoeilaart): lea.vandervoort@telenet.be, gsm 0478 27 46 01.

Het Rode Kruis zorgt voor een basisopleiding. Daarnaast kan je ook rekenen op de steun van je collega’s. Regelmatig komen de brugfiguren samen om van gedachten te wisselen.

Vertel het verder