Ontdubbeling riolering Kasteelstraat en omgeving

Om ervoor te zorgen dat er geen afvalwater meer terecht komt in de IJse, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan Aquafin de opdracht gegeven om de riolering in de Kasteelstraat, de J.B. Michielsstraat, de J.B. Devisstraat, Terstrekkes, de Rode Kruisstraat, de Baron de Man d’Attenrodestraat en de J.B. Charlierlaan (1 kant) te ontdubbelen. Bij een ontdubbelde riolering worden het afvalwater en het hemelwater gescheiden opgevangen. Vermoedelijke start van de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen: oktober 2019. De werken zelf zullen in 2022 plaatsvinden.

Meer informatie over de geplande werken vind je in de Powerpoint-presentatie van de bewonersvergadering die plaatsvond op donderdag 21 september (19.30 uur, GC Felix Sohie).

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.