Rioleringsproject: afkoppeling Terdellebeek en Vosdelle

Op deze pagina vind je meer info over de geplande ontdubbeling van de riolering in de Charles Coppensstraat, de Willem Eggerickxstraat en een aantal straten die daarop uitgeven, en het afkoppelen van de woningen die nog lozen in de Terdellebeek.

Infoavond voor de betrokken bewoners op 12 november 2019 (PPT-presentatie)

Plan 1 - Plan 2 - Plan 3 - Plan 4

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.