Ruimtelijk structuurplan Hoeilaart

In een ruimtelijk structuurplan (RSP) legt de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid haar visie vast op het toekomstige ruimtelijk beleid dat ze wil voeren. Een ruimtelijk structuurplan geeft het ruimtelijk beleidskader weer waaraan de concrete beslissingen getoetst kunnen worden. Het geeft zelf geen regels of voorschriften voor een concreet perceel. Het bevat de algemene voorwaarden waaraan die voorschriften moeten voldoen.

Hieronder kan je het ruimtelijk structuurplan van Hoeilaart downloaden en raadplegen, zoals het in 2010 definitief werd goedgekeurd:

1. Informatief gedeelte (11,747Mb)

Dit gedeelte is een uitgebreide analyse van de bestaande ruimtelijke structuur van Hoeilaart, de problemen en de mogelijkheden.

2. Richtinggevend gedeelte (3,568Mb)

Dit gedeelte geeft aan waar we naartoe willen in de toekomst, hoe we Hoeilaart graag willen zien evolueren en ontwikkelen.

3. Bindend gedeelte (2,028MB)

Dit gedeelte omvat een aantal concrete beslissingen die in de toekomst zullen uitgewerkt worden.

4. Bijlage: begrippenlijst (755kB)

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren