Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied onder meer vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar al dan niet gebouwd mag worden, welke stedenbouwkundige voorschriften in een bepaalde zone moeten gelden, ... De ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn de opvolgers van de vroegere BPA's.

  • RUP Kern

Grafisch plan (1632 kB)
Plan bestaande toestand (2462 kB)
Toelichtingsnota (16342 kB)
Voorschriften (551 kB)

  • RUP Herbestemming serregebieden

Goedkeuringsbesluit (238kB)
Grafisch plan (5078kB)
Toelichtingsnota (35925kB)
Voorschriften (445kB)

  • RUP Kinderdorp

Goedkeuringsbesluit (177kB)
Grafisch plan (139kB)
Plan bestaande toestand (693kB)
Toelichtingsnota (18298kB)
Voorschriften (1205kB)

  • RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern

Goedkeuringsbesluit (187kB)
Grafisch plan (2694kB)
Toelichtingsnota (15740 kB)
Voorschriften (5449kB)

  • RUP Uitbreiding scholen

Goedkeuringsbesluit (185kB)
Grafisch plan (179kB)
Plan bestaande toestand (1171kB)
Toelichtingsnota (18298kB)
Voorschriften (1108kB)

  • RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld

Goedkeuringsbesluit (238kB)
Grafisch plan (913kB)
Toelichtingsnota (35925kB)
Voorschriften (516kB)

  • RUP Zonevreemde maneges

Goedkeuringsbesluit (276kB)
Grafisch plan Dondi (141kB)
Grafisch plan Green Corner (171kB)
Grafisch plan Equité (121kB)
Grafisch plan Lindts (121kB)
Grafisch plan Musette (139kB)
Toelichtingsnota (22805kB)
Voorschriften (618kB)

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren