Starterspremie

Deze premie wordt momenteel herbekeken. Een aanvraag indienen is niet mogelijk.

Wat?

Om de slaagkansen van startende ondernemers te vergroten en de zelfstandige economische activiteit in Hoeilaart te stimuleren, kent de gemeente een starterspremie toe. Op die manier wil het gemeenbestuur de leegstand in het dorpscentrum reduceren en het winkelaanbod doen toenemen.

Voor wie?

 • Zelfstandigen die maximaal 3 jaar bezig zijn.
 • Ondernemers of eenmanszaken onder de juridische vorm van een rechtspersoon.
 • Handelszaken (maximum 3 jaar oud) die worden opgericht op basis van een nieuwe of startende activiteit binnen een reeds bestaande vennootschap.

Voorwaarden

 • De activiteit of het beroep wordt in Hoeilaart uitgeoefend.
 • Het productie- of handelspand ligt in Hoeilaart.
 • De maatschappelijke zetel van de onderneming of zelfstandige mag eventueel elders gelegen zijn.
 • Wanneer het pand gehuurd wordt, kan een premie aangevraagd worden voor marketingkosten, voor gevelverfraaiing, voor de inrichting van het pand en voor huurkosten.
 • Wanneer het pand (incl. atelier/loods) eigendom is, kan een premie aangevraagd worden voor marketingkosten, voor gevelverfraaiing, voor de inrichting van het pand en voor de verplichte notariskosten.

Komen niet in aanmerking:

 • Callshops, nachtwinkels, automatenshops, goktenten, sexshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs.
 • Financiële en verzekeringsinstellingen, immo-, interim- en andere kantoren.
 • Vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen.
 • Winkels met telefonie- en/of internetactiviteiten.

Bedrag

De premie bedraagt 75 procent van de aanvaarde factuurbedragen (exclusief btw), met een maximum van 15.000 euro per dossier, verdeeld over drie schijven in drie jaar.

Hoe aanvragen? Deze premie wordt momenteel herbekeken. Een aanvraag indienen is niet mogelijk.

 • Tweemaal per jaar (ten laatste in maart en in september) publiceert het gemeentebestuur een oproep om subsidieaanvragen in te dienen.
 • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het in tweevoud aan de dienst Lokale Economie, respectievelijk voor 15 april en voor 15 oktober.
 • Naast het aanvraagformulier dient het aanvraagdossier ook in tweevoud volgende documenten te bevatten:
     • het ondernemingsplan;
     • een overzicht van de door de aanvrager gevolgde opleidingen in het kader van de handelsactiviteit;
     • een overzicht van de door de aanvrager ontvangen begeleidingen in het kader van de handelsactiviteit;
     • een overzicht van de (geplande) investeringen in het kader van de opstart of uitoefening van de handelsactiviteit;
     • een overzicht van de (geplande) marketingkosten in het kader van de opstart of de uitoefening van de handelsactiviteit.
 • De dienst Lokale Economie legt de aanvraag voor aan een beoordelingscomité. Het huishoudelijk reglement van het beoordelingscomité kan je hier downloaden en raadplegen.
 • Het beoordelingscomité verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen, dat een beslissing over de toekenning van de premie neemt.

Raadpleeg het volledige premiereglement voor meer informatie.

Contact en openingsuren

Dienst Lokale Economie
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 57
E-mailadres: 
lokaleeconomie [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren