Stedenbouwkundige attesten

Wat?

Wil je de inlichtingen over een perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Een stedenbouwkundig attest heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.
Opgelet: een stedenbouwkundig attest mag niet verward worden met een stedenbouwkundige vergunning. Het attest verleent je nog geen toelating tot het oprichten van een gebouw.

Er bestaan twee soorten attesten:

  • ‘Stedenbouwkundige inlichtingen’: dit attest geeft inlichtingen over de bestemming van een bepaald perceel volgens de verschillende aanlegplannen waarin het gelegen is.
  • ‘Stedenbouwkundig attest’: dit attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van het gebouw dat op het perceel kan gerealiseerd worden.

Hoe aanvragen?

Beide attesten kunnen bij de dienst Ruimtelijke Ordening aangevraagd worden met de daartoe bestemde aanvraagformulieren. Op de formulieren staat ook welke documenten je bij de aanvraag moet voegen:

aanvraagformulier stedenbouwkundige inlichtingen

aanvraagformulier stedenbouwkundig attest

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.