Vergaderkalender

Maart 2020

Dinsdag 17: Bibraad - 20 uur - Bib (leeszaal) - UITGESTELD
Woensdag 18: Kern Sportraad - 20 uur - SJC Koldam - UITGESTELD
Donderdag 19: Kern Milieuraad - 20 uur - Kasteelhoeve (Heerlijkheid) - UITGESTELD
Maandag 23: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur ) - DIGITAAL
Vrijdag 27: Onderwijsoverleg - 9 uur - Gemeentehuis (collegezaal) - UITGESTELD

April 2020

Woensdag 1: Jeugdraad - 19.30 uur - SJC Koldam - UITGESTELD
Donderdag 2: GROS - 20 uur - GC Felix Sohie ('t Roth) - UITGESTELD
Donderdag 2: Seniorenraad - 10 uur - GC Felix Sohie ('t Roth) - UITGESTELD
Donderdag 2: Werkgroep Leefmilieu - 20 uur - Kasteelhoeve (Heerlijkheid) - UITGESTELD
Woensdag 22: Kern Sportraad - 20 uur - SJC Koldam - UITGESTELD
Maandag 27: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur- DIGITAAL
Dinsdag 28: Open Forum Sportraad - 20 uur - GC Felix Sohie (Bakenbos) - UITGESTELD
Donderdag 30: Jaarvergadering Buurtpreventie Hoeilaart - 20 uur - GC Felix Sohie (Bakenbos) -UITGESTELD

Mei 2020

Woensdag 6: Dagelijks bestuur jeugdraad - 19.30 uur - DIGITALE ZITTING
Woensdag 13: Mobiliteitsraad - 19.30 uur - GC Felix Sohie (Bakenbos) - DIGITALE ZITTING
Donderdag 14: GROS - 20.30 uur - GC Felix Sohie ('t Roth) - DIGITALE ZITTING
Maandag 25: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur - GC Felix Sohie (theaterzaal)
Donderdag 28: Open Forum Cultuurraad - 20 uur - GC Felix Sohie (cafetaria)

Juni 2020

Dinsdag 2: Interradenoverleg - 19.30 uur - GC Felix Sohie
Woensdag 3: Jeugdraad - 19.30 uur - SJC Koldam
Donderdag 4: Seniorenraad - 10 uur - GC Felix Sohie ('t Roth)
Donderdag 11: Kern Sportraad - 20 uur - SJC Koldam
Maandag 15: Open Forum Sportraad - 20 uur - GC Felix Sohie (Bakenbos)
Donderdag 18: Kern Milieuraad - 20 uur - Kasteelhoeve (Heerlijkheid)
Maandag 22: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur - gemeentehuis (raadzaal)
Donderdag 25: GROS - 20 uur - GC Felix Sohie ('t Roth)

Augustus 2020

Maandag 24: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur - gemeentehuis (raadzaal)

September 2020

Woensdag 2: Jeugdraad - 19.30 uur - SJC Koldam
Dinsdag 8: Mobiliteitsraad - 19.30 uur
Woensdag 9: Kern Sportraad - 20 uur - SJC Koldam
Donderdag 24: Kern Milieuraad - 20 uur - Kasteelhoeve (Heerlijkheid)
Maandag 28: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur - gemeentehuis (raadzaal)

Oktober 2020

Donderdag 1: Seniorenraad - 10 uur - GC Felix Sohie ('t Roth)
Woensdag 7: Jeugdraad - 19.30 uur - SJC Koldam
Woensdag 21: Kern Sportraad - 20 uur - SJC Koldam
Donderdag 22: Algemene vergadering Milieuraad - 20 uur - GC Felix Sohie (Bakenbos)
Maandag 26: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur - gemeentehuis (raadzaal)

November 2020

Woensdag 4: Jeugdraad - 19.30 uur - SJC Koldam
Maandag 23: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur - gemeentehuis (raadzaal)

December 2020

Woensdag 2: Jeugdraad - 19.30 uur - SJC Koldam
Donderdag 10: Kern Milieuraad - 20 uur - Kasteelhoeve (Heerlijkheid)
Maandag 14: Gemeentreraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 20 uur - gemeentehuis (raadzaal)

Contact en openingsuren

Communicatiedienst
Jan van Ruusbroecpark z/n
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 48
E-mailadres: 
communicatie [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.