Vrijwilliger bij verenigingen, adviesraden en andere organisaties

Ook verenigingen en andere publieke organisaties (andere dan de gemeente en het OCMW, bijvoorbeeld een adviesraad) doen regelmatig een beroep op vrijwilligers om te helpen bij de organisatie van hun activiteiten. Momenteel zijn het Bosmuseum, Basketbalclub Hoeilaart, de GROS en de Seniorenraad op zoek naar vrijwilligers.

Rode Kruis-Hoeilaart zoekt afdelingsvoorzitter

Klik hier om te weten te komen wat van jou verwacht wordt en wat Rode Kruis-Hoeilaart je te bieden heeft.
Heb je interesse
of zit je met vragen, neem dan gerust even contact op met de huidige voorzitter via voorzitter@hoeilaart.rodekruis.be

Rode Kruis-Hoeilaart en Rode Kruis-Overijse zoeken brugfiguren

Rode Kruis-Hoeilaart en Rode Kruis-Overijse zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor het gezamenlijke Brugfigurenproject.
Brugvrijwilligers begeleiden kinderen die het wat moeilijker hebben op school. Tijdens activiteiten op school of bij de gezinnen thuis stimuleren onze vrijwilligers hen spelenderwijs door individuele, positieve aandacht te geven.

Antwoord je ‘ja’ op volgende vragen? Help je graag kinderen? Ben je bereid om de brug te slaan tussen school en thuis? Heb je minstens één uur per week tijd om een kwetsbaar kind te begeleiden? Dan kan jij helpen.

Als Brugvrijwilliger help je deze maatschappelijk kwetsbare kinderen een basis voor hun toekomst te leggen, steeds in overleg met de zorgcoördinator en de leraar. We begeleiden kinderen in de kleuter- en lagere scholen van Hoeilaart en Overijse.

Neem contact op via info@overijse.rodekruis.be (kandidatuurstelling niet via de groene knop).

Bosmuseum Jan van Ruusbroec - Onthaalpoort Groenendaal zoekt vrijwilligers om de bezoekers gastvrij te onthalen

Wat verwacht het museum van jou?

  • Bemannen van de onthaalbalie van het museum. Het museum is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur, en op zondag van 10 tot 17 uur. 
  • Bezoekers wegwijs maken in het Zoniënwoud en de onthaalpoort Groenendaal.
  • Bereid zijn om mee na te denken over en mee te helpen aan de verdere uitbouw van de onthaalpoort Groenendaal.
  • Administratieve ondersteunende taken in functie ven de verdere uitbouw van het museum.

Er zijn heel diversie taken in en rond het museum. Voor elk talent is er wel wat te doen! De frequentie en regelmaat van je vrijwilligerswerk worden in onderling overleg afgesproken.

Wat heeft het bosmuseum jou te bieden?

  • Een fijne sfeer en de nodige omkadering en opleiding.
  • De kans om veel bij te leren over de natuur en de omgeving van het Zoniënwoud.
  • Een rustig plekje waar je je taak als vrijwilliger graag zal uitvoeren.
  • Een bescheiden kostenvergoeding voor je vrijwillige inzet.

Basketbalclub Hoeilaart zoekt bestuursleden, vrijwillige tafelofficials en ploegverantwoordelijken voor de wedstrijden

In principe hebben de basketters in hun familie- en vriendenkring voldoende mensen op wie ze een beroep kunnen doen, maar zij wensen ook andere mensen bij hun werking te betrekken. Zij willen een meerwaarde betekenen voor mensen die deel willen uitmaken van een leuke groep, en die omgekeerd ook een meerwaarde zijn voor de club (win-win).

Een persoon met beperkte mobiliteit, een jong-gepensioneerde die contact zoekt, anderstaligen die hun Nederlands willen oefenen, ... iedereen is welkom bij de club. Voor iedere basketwedstrijd zijn er tafelofficials en een ploegverantwoordelijke nodig. Interesse? Neem dan contact op met Ben Stallaert, gsm 0479 90 52 13, baskethoeilaart@gmail.com.

De club is daarnaast ook op zoek naar personen die zich willen inzetten als bestuurslid: penningmeester, secretaris, ondervoorzitter of gewoon bestuurslid. Daarvoor mag je contact opnemen met Joke Van Roy, gsm 0494 68 35 77, baskethoeilaart@gmail.com.

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) zoekt vrijwilligers

Hoe kan je als vrijwilliger bij de GROS het verschil maken? Klik hier voor meer uitleg.
Gebruik het online formulier om je kandidaat te stellen (groene knop onderaan of rechts boven).
Contacteer de GROS via gros@hoeilaart.be

De Seniorenraad  zoekt vrijwilligers

Gebruik het online formulier om je kandidaat te stellen (groene knop onderaan of rechts boven).
Contacteer Gilberte Marchand, voorzitter Seniorenraad, voor meer info: gsm 0496 12 46 99, gilberte.marchand@skynet.be

Of word gewoonweg lid van de Seniorenraad!