Vrijwilliger bij verenigingen, adviesraden en andere organisaties

Ook verenigingen en andere publieke organisaties (andere dan de gemeente en het OCMW, bijvoorbeeld een adviesraad) doen regelmatig een beroep op vrijwilligers om te helpen bij de organisatie van hun activiteiten. Momenteel zijn het Bosmuseum, Basketbalclub Hoeilaart, de GROS en de Seniorenraad op zoek naar vrijwilligers.

Bosmuseum Jan van Ruusbroec - Onthaalpoort Groenendaal
zoekt vrijwilligers om de bezoekers gastvrij te onthalen

Wat verwacht het museum van jou?

  • Bemannen van de onthaalbalie van het museum. Het museum is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur, en op zondag van 10 tot 17 uur. 
  • Bezoekers wegwijs maken in het Zoniënwoud en de onthaalpoort Groenendaal.
  • Bereid zijn om mee na te denken over en mee te helpen aan de verdere uitbouw van de onthaalpoort Groenendaal.
  • Administratieve ondersteunende taken in functie ven de verdere uitbouw van het museum.

De frequentie en regelmaat van je vrijwilligerswerk worden in onderling overleg afgesproken.

Wat heeft het bosmuseum jou te bieden?

  • Een fijne sfeer en de nodige omkadering en opleiding.
  • De kans om veel bij te leren over de natuur en de omgeving van het Zoniënwoud.
  • Een rustig plekje waar je je taak als vrijwilliger graag zal uitvoeren.
  • De wettelijke vrijwilligersvergoeding.

Basketbalclub Hoeilaart
zoekt vrijwillige tafelofficials en ploegverantwoordelijken voor de wedstrijden

In principe hebben deze basketters in hun familie- en vriendenkring voldoende mensen op wie ze een beroep kunnen doen, maar zij wensen ook andere mensen bij hun werking te betrekken. Zij willen een meerwaarde betekenen voor mensen die deel willen uitmaken van een leuke groep, en die omgekeerd ook een meerwaarde zijn voor de club (win-win).

Een persoon met beperkte mobiliteit, een jong-gepensioneerde die contact zoekt, anderstaligen die hun Nederlands willen oefenen, ... zijn welkom bij de club. Interesse? Neem dan contact op met Ben Stallaert, gsm 0479 90 52 13, ben_stallaert [at] hotmail.com

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
zoekt vrijwilligers

Hoe kan je als vrijwilliger bij de GROS het verschil maken? Klik hier voor meer uitleg.
Gebruik het online formulier om je kandidaat te stellen (groene knop onderaan of rechts boven).
Contacteer Rein van Gisteren, voorzitter GROS, voor meer info: gsm 0495 256 808, vlaanderveld [at] gmail.com

De Seniorenraad
zoekt vrijwilligers

Gebruik het online formulier om je kandidaat te stellen (groene knop onderaan of rechts boven).
Contacteer Gilberte Marchand, voorzitter Seniorenraad, voor meer info: gsm 0496 12 46 99, gilberte.marchand [at] skynet.be

Of word gewoonweg lid van de Seniorenraad!