Werkingstoelage verenigingen en raden 2021

In afwijking van de geldende reglementen in verband met de reguliere werkingstoelagen voor verenigingen en adviesraden en voor zover reeds voorzien in het meerjarenplan, wordt de werkingstoelage voor 2021 betaald na een vereenvoudigde procedure en na advies van de bevoegde adviesraad:

a. Voor de jeugdwerkverenigingen: na advies van de jeugdraad

b. Voor de sportverenigingen: na advies van de sportraad

c. Voor de socio-culturele verenigingen: na advies van de cultuurraad

d. Voor andere verenigingen: na advies van de bevoegde raad of na goedkeuring college

e. Voor de gemeentelijke adviesraden: na het bezorgen van de nodige verklaring op eer

Dit artikel is niet van toepassing voor verenigingen die aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en via die weg subsidie ontvangen. De voorziene middelen voor ontwikkelingssamenwerking worden via de GROS uitbetaald.

Erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen ontvangen in 2021 een werkingstoelage die minstens gelijk is aan deze van 2020, tenzij blijkt uit een verantwoordingsnota/-gesprek dat de werking van de vereniging sinds de vorige indienperiode grondig gewijzigd is.

Verenigingen die recent erkend werden en 1 jaar werking kunnen aantonen en verenigingen die vorig jaar geen aanvraag deden, kunnen alsnog een aanvraag indienen die beoordeeld zal worden op basis van de geldende voorwaarden in de bestaande subsidiereglementen.

De deadline voor het invullen van het formulier is 22 november 2021.

Formulier cultuurvereniging

Formulier jeugdvereniging (afgesloten)

Formulier sportvereniging (afgesloten)

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren