Werkwinkel - VDAB

Werkwinkel Leuven is de gezamenlijke werkwinkel van onze regio.
Je kan er alle info en persoonlijk advies krijgen over werk en opleidingen. Je kan er een beroep doen op de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) en andere partners die werken rond ‘werk’. Er zijn pc’s ter beschikking waarmee werkzoekenden tijdens de openingsuren zelf vacatures kunnen opzoeken, solliciteren, een cv opstellen, …

Werkwinkel Leuven
Diestsepoort 6/63 (vlak naast bus- en treinstation)
3000 Leuven
Tel. 016 29 86 00
www.werkwinkel.be
Open: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Donderdagnamiddag gesloten.

Op donderdagavond is er van 16 tot 19 uur een avondopening die voorbehouden is aan mensen die aan het werk zijn. Deze avondopening is niet bedoeld voor de gewone werkzoekenden. Zij kunnen overdag in de werkwinkel terecht. Voor de avondopening dien je vooraf een afspraak te maken, ofwel telefonisch, ofwel via de link wwleuven.youcanbook.me

Inschrijven als werkzoekende
- via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)
- via internet www.vdab.be