Bekendmakingen, personeel

Rechtspositieregeling (RPR) gemeentepersoneel

Gecoördineerde versie, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2020 - online gezet op 26 juni 2020

Gecoördineerde versie, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 - online gezet op 1 maart 2019

Deontologische code gemeentepersoneel

Door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 februari 2007 - online gezet op 1 maart 2019

Rechtspositieregeling (RPR) OCMW-personeel

Gecoördineerde versie, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22 juni 2020 - online gezet op 26 juni 2020

Gecoördineerde versie, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 februari 2019 - online gezet op 1 maart 2019

Deontologische code OCMW-personeel

Door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd op 18 juni 2012

Contact en openingsuren

Personeelsdienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 894 95 35
E-mailadres: 
personeelsdienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.