Bouwen en verbouwen: een e-loket om je vergunningen aan te vragen

De omgevingsvergunning

Om een woning of een andere constructie te bouwen, te renoveren, uit te breiden of af te breken, om een terrein op te hogen of te nivelleren, lichtreclame of een publiciteitsbord te plaatsen, bomen te vellen, … heb je een vergunning nodig. Zonder vergunning mogen deze werken niet uitgevoerd worden, dat is niet nieuw. 

Nieuw is wel dat de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning werden vervangen door de geïntegreerde omgevingsvergunning. Door het invoeren van de omgevingsvergunning worden de impact op het gebruik van de ruimte en de gevolgen voor het milieu in één aanvraagdossier onderzocht en vergund of geweigerd. Naargelang het onderwerp kan dit dossier wel louter milieukundige zaken of enkel stedenbouwkundige werken bevatten. Er zijn twee vergunningsprocedures: een ‘gewone’ en een ‘vereenvoudigde’.

De omgevingsvergunning wordt in principe afgeleverd door het schepencollege, tenzij de aanvraag een afweging door een provinciale of gewestelijke overheid vereist. 

Het elektronisch omgevingsloket

Nieuw is ook dat de omgevingsvergunning elektronisch kan aangevraagd worden. Je surft naar www.omgevingsloketvlaanderen.be, met je elektronische identiteitskaart en pincode. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen. Met behulp van een eID-kaartlezer of een token kan je de klok rond een aanvraagdossier samenstellen en indienen. Het behandelingsproces verloopt volledig digitaal. Ook de beslissing wordt digitaal afgeleverd. De burgemeester ondertekent de vergunning met zijn elektronische identiteitskaart en je ontvangt de beslissing in je mailbox.

Je kan met dit systeem een dossier indienen en opvolgen van waar je wil en wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft slechts één keer de gevraagde informatie in te brengen en deze wordt in een centrale bron bewaard. Daardoor moet je geen informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is. Ook kopieën maken van je dossier hoeft niet meer.

Architecten zijn verplicht om de vergunningsaanvraag digitaal in te dienen. Als burger heb je de keuze. Het kan voor eenvoudige dossiers nog altijd op papier, maar digitaal heeft de voorkeur en verloopt vlotter.

 

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren

Vertel het verder