Plannen van aanleg

Algemeen Plan van Aanleg (APA)

Het algemeen plan van aanleg (APA) en de bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn de voorlopers van het ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het APA is een stedenbouwkundig plan dat informatie geeft over het hele grondgebied van de gemeente. Het APA van Hoeilaart dateert van 1984 en is nog steeds van kracht.

  • APA Hoeilaart

APA Plan (1267kB)
APA Voorschriften (80kB)

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)

Een BPA is een stedenbouwkundig plan van een deel van de gemeente. Het verschaft informatie over de bestemming en de inrichting van een bepaald gebied. Sinds de jaren 2000 worden hiervoor gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgemaakt.

  • BPA Groenendaal

Legende (196kB)
Toelichtingsnota (5114kB)
Voorschriften (2085kB)
Bestemmingsplan (548kB)

  • BPA Halan Cauter

Legende (188kB)
Voorschriften (1594kB)
Bestemmingsplan (298kB)

  • BPA Vandammestraat

Legende (323kB)
Voorschriften (4280kB)
Bestemmingsplan (561kB)
Herziening legende (135kB)
Herziening voorschriften (3502kB)
Herziening bestemmingsplan (699kB)

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren