Gemeenteraadscommissies

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies opgericht worden. Deze commissies, samengesteld uit gemeenteraadsleden, nemen geen beslissingen maar moeten het werk van de gemeenteraad verlichten. Behalve voor onderwerpen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn de vergaderingen van een commissie openbaar.
 

Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie verleent advies en bereidt de besprekingen van de gemeenteraad voor over onderwerpen die verband houden met mobiliteit en verkeer.

Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Veiligheid

Agenda van de vergadering van 12 november 2019

Commissie Ruimte

Agenda van de vergadering van 18 mei 2020

Agenda van de vergadering van 31 maart 2020 (geannuleerd door coronacrisis)